29 Μαρ 2013

Ολα για το ΣΕΠΕ;Στο νομοσχέδιο που  έχει κατατεθεί «Αντιμετώπισητης παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπέςδιατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καιΠρόνοιας» είναι έτοιμο προς ψήφιση. Την προηγούμενη Πέμπτη συνάντησαν τα ΔΣ των συλλόγων μας τον υπουργό μας διαβεβαίωσε ότι τα άρθρα 9 και 10 θα αλλάξουν.    Θα διώκονται οι υπάλληλοι μόνο αν αποδειχτεί δόλος Τώρα τι άλλαξε στο άρθρο 9; Τι πανηγυρίζαμε; Πάει και ο δόλος πάει και η αμέλεια όλα έγιναν ένα . Βέβαια για το λόγο αυτό οι υπόλοιποι του υπουργείου των ασφαλιστικών ταμείων έκλεισαν χθες τη Σταδίου  εδώ λινκ ……….

Εμείς βεβαίως πήραμε την Τροπολογία για τα έξοδακίνησης:


Τώρα για τη θωράκιση τα έχουμε πει .......αν σκίσουμε κανένα καλσόν εφ όσον έχουμε κρατήσει την απόδειξη αγοράς του θα καταθέσουμε το αίτημα μας και κάποια στιγμή θα μας πάρουν καινούργιο……Εδώ αντιγράφω τα άρθρα 9  19 και 20 που μας αφορούν  :
Άρθρο 9
Ποινική ευθύνη των υπαλλήλων για την πρόκληση βλάβης σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης Υπάλληλος, που παραβαίνει τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 4, 18 και 19 του νόμου αυτού με αποτέλεσμα την πρόκληση βλάβης σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους εφόσον η πράξη του δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη ποινική  διάταξη.
Άρθρο 19
Κυρώσεις  σε περιπτώσεις παράνομης απασχόλησης  επιδοτούμενου ανέργου 1.Αν κατά τη διενέργεια ελέγχου από τους Επιθεωρητές του ΣΕΠΕ ή από οποιοδήποτε άλλο ελεγκτικό όργανο και μετά τη διαβίβαση του δελτίου ελέγχου τους στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ προς διασταύρωση, διαπιστώνεται,  ότι κάποιος απασχολείται με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης σε εργοδότη , χωρίς ο τελευταίος να τον έχει δηλώσει νομίμως  στις αρμόδιες αρχές,  ενώ και από την ανωτέρω διασταύρωση προκύπτει ότι είναι επιδοτούμενος άνεργος επιβάλλονται  στον εργοδότη, πλέον των προβλεπομένων στο άρθρο 25  του ν . 3996/2011 και πάντως σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 24 του ίδιου νόμου,  οι κάτωθι διοικητικές κυρώσεις α πρόστιμο ύψους τριών χιλιάδων (3.000)  ευρώ για κάθε απασχολούμενο επιδοτούμενο άνεργο, ή β πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000)  ευρώ για κάθε απασχολούμενο επιδοτούμενο άνεργο όταν έχει προηγηθεί  καταγγελία της σύμβασης εργασίας του από  τον ίδιο εργοδότη . Κατά της πράξης επιβολής προστίμου μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ουσίας σύμφωνα  με το άρθρο 24 του ν. 3996/2011. 
Άρθρο 20 
Θωράκιση Επιθεωρητών ΣΕΠΕ1. Στο άρθρο 17 τουν. 3996/2011  προστίθεται παράγραφος 15 ως εξής 15. «Επιθεωρητές Εργασίας των οποίων η κινητή περιουσία ζημιώνεται  ή καταστρέφεται ολοσχερώς ή ενμέρει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή εξ αφορμής αυτής δικαιούνται αποζημίωσης από το Ελληνικό Δημόσιο.
Αν το αντικείμενο που καταστράφηκε ή υπέστη φθορές ήταν ασφαλισμένο, αξίωση αποζημίωσης κατά του Δημοσίου υπάρχει μόνο για το επιπλέον της ασφαλιστικής αποζημίωσης ποσό. Υποκατάσταση της ιδιωτικής ασφαλιστικής εταιρείας στα δικαιώματα του ασφαλισμένου για το καταβληθέν ποσό του ασφαλίσματος αποκλείεται».
2. Η παράγραφος1, του άρθρου 16 του ν . 3996/2011 αντικαθίσταται ως εξής :«1. Οι Επιθεωρητές Εργασίας υποχρεούνται κατά  τη διενέργεια των ελέγχων τους να συμπληρώσουν ειδικά για το σκοπό αυτό Δελτία Ελέγχου,  που έχουν τη μορφή τυποποιημένων εντύπων ή αντίστοιχων ηλεκτρονικών εφαρμογών, στα οποία αναγράφονται όλα τα στοιχεία των παραβάσεων, καθώς και υποδείξεις προς συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία.» 3.Το τελευταίο εδάφιο της  παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ν . 3996/2011  καταργείται
19 Μαρ 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Με το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που
κατατέθηκε προχθές στη Βουλή, δημιουργούνται επιπλέον προβλήματα αντί να επιλύονται. Το
Νομοσχέδιο όχι μόνο δεν αντιμετωπίζει τις χρόνιες δυσλειτουργίες που έχει σωρεύσει η
μνημονιακή πολιτική στην αγορά εργασίας, όχι μόνο δεν προστατεύει τους ανθρώπους που
καλούνται να ασκήσουν έλεγχο και να επιβάλλουν τη νομιμότητα στις εργασιακές σχέσεις,
αλλά καθιστά τους συναδέλφους Επιθεωρητές Εργασίας και όσους υπηρετούν σε ασφαλιστικά
ταμεία, έρμαια στη διάθεση κάθε κακόβουλου τρίτου. Αντιμετωπίζει αποσπασματικά επιμέρους
διαδικαστικά θέματα, αφήνοντας ανέγγιχτα τα μείζονα ζητήματα που απασχολούν το χώρο μας
και γενικότερα την αγορά εργασίας.


18 Μαρ 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΣΥΠΕ


 Αθήνα, 15-03-2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Με το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που κατατέθηκε προχθές στη Βουλή, δημιουργούνται επιπλέον προβλήματα αντί να επιλύονται. Το Νομοσχέδιο όχι μόνο δεν αντιμετωπίζει τις χρόνιες δυσλειτουργίες που έχει σωρεύσει η μνημονιακή πολιτική στην αγορά εργασίας, όχι μόνο δεν προστατεύει τους ανθρώπους που καλούνται να ασκήσουν έλεγχο και να επιβάλλουν τη νομιμότητα στις εργασιακές σχέσεις, αλλά καθιστά τους συναδέλφους Επιθεωρητές Εργασίας και όσους υπηρετούν σε ασφαλιστικά ταμεία, έρμαια στη διάθεση κάθε κακόβουλου τρίτου.Αντιμετωπίζει αποσπασματικά επιμέρους διαδικαστικά θέματα, αφήνοντας ανέγγιχτα τα μείζονα ζητήματα που απασχολούν το χώρο μας και γενικότερα την αγορά εργασίας.
Επιπλέον, είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι σε καμία φάση της κατάρτισης του Σχεδίου, ο Υπουργός δεν ζήτησε την άποψη των συνδικαλιστικών φορέων του Υπουργείου.

Συγκεκριμένα, με το κατατεθέν Νομοσχέδιο: 
·    - Καταργείται οριστικά το τεκμήριο της αθωότητας για τους εργαζόμενους στα ασφαλιστικά ταμεία (άρθρα 9 και 10) με συνέπεια συνάδελφοι που αντιμετωπίζουν καθημερινά ένα κυκεώνα διατάξεων και περιπτώσεων να κινδυνεύουν με φυλάκιση για ένα απλό λάθος
·       - Δεν λαμβάνεται καμία μέριμνα για τη νομική θωράκιση των Επιθεωρητών Εργασίας και όσων ασκούν ελεγκτικό έργο, με συνέπεια να ισχύει πλήρως το καθεστώς του νέου Πειθαρχικού Δικαίου, το οποίο προβλέπει αυτοδίκαιη αργία ακόμη και σε περίπτωση απλής παραπομπής στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Υπενθυμίζουμε ότι κατ΄ επανάληψη ο Υπουργός είχε δεσμευτεί ότι θα επιλύσει το θέμα αυτό και ότι οι Επιθεωρητές θα μπορούν να πραγματοποιούν ελέγχους χωρίς το φόβο της απόλυσης λόγω κακόβουλων μηνύσεων...
·    -Δεν χορηγούνται έξοδα κίνησης στους Επιθεωρητές, ούτε καν χρηματοδοτούμενα από το 20% των εισπραττόμενων προστίμων. Υπενθυμίζουμε ότι στο Σχέδιο που αναρτήθηκε για διαβούλευση υπήρχε η συγκεκριμένη διάταξη, η οποία τελικά δεν συμπεριλήφθηκε στο Νομοσχέδιο.
Επιπλέον, δεν υπήρξε καμία μέριμνα για την επιστροφή των 45 συναδέλφων ΙΔΑΧ που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, στις Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ και της ΓΓ Πρόνοιας. Παρά τις υποσχέσεις της πολιτικής ηγεσίας, όχι μόνο δεν εξαιρέθηκε το ΣΕΠΕ από τις διαδικασίες κινητικότητας και απομείωσης δομών, αλλά ούτε καν εξασφαλίστηκε η πλήρωση των κενών θέσεων που προέκυψαν από τη διαθεσιμότητα των ΙΔΑΧ.
Για όλους αυτούς τους λόγους, απαιτούμε:
την άμεση απόσυρση του Νομοσχεδίου με τη σημερινή μορφή ώστε να συμπληρωθεί και να επανακατατεθεί συμπληρωμένο με τρόπο που να δίνει λύσεις στα παραπάνω θέματα.                    
Σε συντονισμό με τις Ομοσπονδίες του Υπουργείου μας (Π.Ο.Σ.Ε-ΙΚΑ, Π.Ο.Π.Ο.Κ.Π., Ο.Υ-ΟΑΕΔ, Π.Ο.ΥΓ.Υ-ΕΟΠΥΥ):

- Οργανώνουμε Κοινή Συνέντευξη Τύπου την Τρίτη 19 Μαρτίου στις 12 το μεσημέρι, προκειμένου να ενημερώσουμε την Κοινή Γνώμη για τα αιτήματά μας
·    - Προχωρούμε σε κοινή στάση εργασίας (12 έως λήξη του ωραρίου) την Τετάρτη 20 Μαρτίου και συγκέντρωση στη Σταδίου 29, διεκδικώντας συλλογικά τα δίκαια αιτήματα μας
·     - Κλιμακώνουμε την αντίδραση μας με κοινή 24ωρη απεργία την Πέμπτη 21 Μαρτίου και αποκλεισμό του κτιρίου στη σταδίου 29 (8.30πμ)
·         -  Θα ακολουθήσει την Παρασκευή 22 Μαρτίου νέα Κοινή Σύσκεψη των Ομοσπονδιών ώστε να επανεκτιμηθεί η κατάσταση και να μελετηθεί το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων.
 Συναδέλφισσες,-οι,
Η επίτευξη των δίκαιων αιτημάτων μας εξαρτάται από την πίεση που θα ασκήσουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ. Μόνο με συντονισμό, σχέδιο, μαζικότητα και μαχητικότητα θα πετύχουμε. Σας καλούμε να συμμετέχετε στις κινητοποιήσεις του χώρου μας, ώστε να δείξουμε σε αυτούς που παίρνουν αποφάσεις για εμάς χωρίς εμάς, ότι

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΝΙΚΗ

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΟΣΥΠΕ 
    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΑΚΝΙΑ                                                             ΕΛΥΑ ΚΟΥΡΕΝΤΑ


  

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
ΗΛΙΑΣ ΚΙΟΥΛΟΣ                                                                      ΖΩΗ ΠΑΣΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΓΚΑ 


  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                                               ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ                                  ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ

12 Μαρ 2013


ΑΔΕΔΥ συζήτηση-ενημέρωση σήμερα στο υπουργείοΣε εφαρμογή της απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ, την Τρίτη 12 Μαρτίου 2013 και ώρα 11 π.μ. θα
 θα επισκεφθεί το Υπουργείο μας(στην αίθουσα Σαμαράκη) κλιμάκιο της Ε.Ε της ΑΔΕΔΥ με επικεφαλής τον Γενικό Γραμματέα Ηλία Ηλιόπουλο. Θα γίνει συζήτηση-ενημέρωση  σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις (Οργανογράμματα, διαθεσιμότητες, Πειθαρχικό Δίκαιο, αξιολόγηση), ενόψει της κινητοποίησης για την συμμετοχή όλων μας, στο Πανδημοσιοϋπαλληλικό συλλαλητήριο της Τετάρτης 13.3.2013 (ώρα 3.30μμ).
.

5 Μαρ 2013

"Συνάντηση" με Υπουργό και ΔΣ 5.3.2013

Η προγραμματισμένη για την Δευτέρα 4.2.2013 (11 π.μ.) συνάντηση του Δ.Σ με τον Υπουργό κ.Βρούτση δεν πραγματοποιήθηκε. Ο Δ/ντης του Γραφείου του μας ενημέρωσε στον προθάλαμο ότι ο Υπουργός δεν είναι δυνατόν να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον κ.Μανιτάκη για το θέμα των ΙΔΑΧ, λόγω πιεστικού προγράμματος του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και συνεπώς δεν είχε κάτι να μας πει...Από το γραφείο του μας υπέδειξαν ως υπεύθυνο της μη επίλυσης του προβλήματος τον κ.Μανιτάκη.

 Υπήρξε έντονη αντίδραση τόσο από τα μέλη του ΔΣ, όσο και από τους παρευρισκόμενους συναδέλφους που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα για το γεγονός ότι ο Υπουργός φαίνεται να μην ενδιαφέρεται καν να δώσει ο ίδιος εξηγήσεις για την αδυναμία επίλυσης του θέματος.

Μετά από αυτά τα γεγονότα, την Τρίτη 5.4.2013 (10πμ) θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του ΔΣ με θέμα την αντίδραση του Συλλόγου μας στον εμπαιγμό της πολιτικής ηγεσίας και την αδιαφορία απέναντι σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα.

4 Μαρ 2013

ANAKOINΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝΤο Δ.Σ του Συλλόγου Υπαλλήλων Υπουργείου Εργασίας συναντήθηκε στις 27 και 28 Φεβρουαρίου με τον Υφυπουργό Εργασίας κ.Παναγιωτόπουλο και τον Ειδικό Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε κ.Κανδαράκη με βασικό θέμα συζήτησης τις εξελίξεις σχετικά με τους 45 υπαλλήλους του Υπουργείου 42 από το  Σ.ΕΠ.Ε και 3 από τη Γ.Γ Πρόνοιας, που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα βάσει του Ν.4093/2012.

Παρά τις επανειλημμένες δεσμεύσεις της πολιτικής ηγεσίας εδώ και 3 μήνες ότι το αίτημα της εξαίρεσης του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας από το καθεστώς διαθεσιμότητας “βρίσκεται σε καλό δρόμο” και ότι “το αρμόδιο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης θα προωθήσει άμεσα σχετική διάταξη”, καμία απολύτως θετική εξέλιξη δεν σημειώθηκε.