29 Ιουλ 2016

Η ανακοίνωση του Συλλόγου για τη διαβούλευση - Η θέση της ΑΡΣΥ
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι
Καταρχήν εκφράζουμε την κατανόησή μας σε όλους όσοι θεωρούν ότι η εποχή ταιριάζει περισσότερο σε καλοκαιρινές διακοπές παρά σε συζήτηση και διαβούλευση για την επαναξιολόγηση του Οργανισμού και του Οργανογράμματος του Υπουργείου μας.
Ωστόσο, καθώς οι εξελίξεις τρέχουν και εφόσον δεν θέλουμε να παραμείνουμε απλοί θεατές και στο πλαίσιο της ανοιχτής, δημόσιας και πάντα εξωστρεφούς συνδικαλιστικής δράσης της ΑΡΣΥ, καταθέτουμε τις παρατηρήσεις, τις διαφοροποιήσεις και τη θέση της παράταξής μας ως προς την ανακοίνωση που εξέδωσε ο Σύλλογος Υπαλλήλων Υπουργείου Εργασίας, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 19-07-2016. H οποία εστίασε στη μόνη πολιτική πρόταση που έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα διαβούλευσης για το οργανόγραμμα του υπουργείου ,αυτή του Ειδικού Γραμματέα του ΣΕΠΕ.
Η ΑΡΣΥ θεωρεί καταρχήν λάθος την συλλήβδην απόρριψη προτάσεων προς την κατεύθυνση της αλλαγής του σημερινού αίολου νομοθετικού πλαισίου επιβολής προστίμων για την αδήλωτη εργασία. Η "κάθετη αντίθεση", χωρίς κανένα περιθώριο συζήτησης, στην συγκεκριμένη πρόταση στην πραγματικότητα υποδηλώνει την επιλογή διατήρησης της παρούσας κατάστασης όσον αφορά την επιβολή προστίμων για την αδήλωτη εργασία η οποία κατά τη γνώμη μας  πρέπει σε κάθε περίπτωση να αλλάξει.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 19-07-2016

Την Τρίτη 19/7/2016 και ώρα 10:00 πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Υπαλλήλων Υπουργείου Εργασίας.

Συζητήθηκαν τα εξής θέματα :

1. Διαμόρφωση θέσεων του Συλλόγου αναφορικά με την Ειδική εκπαίδευση των νέων  Επιθεωρητών Εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3996/11 και τον σχεδιασμό του γραφείου του Ειδικού Γραμματέα για πραγματοποίησή του στο ΕΚΔΔΑ.

Το ζήτημα προέκυψε καθώς διαφορετικά από ότι προβλέπεται από την νόμιμη διαδικασία (εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Σ.ΕΠ.Ε., Απόφαση Ειδικού Γραμματέα μετά από διατύπωση γνώμης του ΣΚΕΕΕ, αποστολή στης αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου για υλοποίηση το προγράμματος) υπήρξε η πρόθεση από την πολιτική ηγεσία του Σ.ΕΠ.Ε. για σχεδιασμό και υλοποίηση του προγράμματος στο ΕΚΔΔΑ.
Έγινε εκτενής συζήτηση και το ΔΣ τοποθετήθηκε ομόφωνα για την αναγκαιότητα σχεδιασμού και υλοποίησης της Ειδικής Εκπαίδευσης των νέων Επιθεωρητών Εργασίας στις δομές του Υπουργείου μας (ΚΥ και Σ.ΕΠ.Ε.). Έτσι αποφασίστηκε να σταλεί ανοικτή επιστολή προς την πολιτική ηγεσία (κ.κ. Υπουργό, Γενικό Γραμματέα και Ειδικό Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε) με την οποία α) να επισημαίνεται η σημασία της πραγματοποίησης της Ειδικής Εκπαίδευσης των υποψηφίων Επιθεωρητών Εργασίας από τις υπηρεσίες του Υπουργείου μας (ΚΥ και Σ.ΕΠ.Ε.), όπως αυτή προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και β) να τονίζεται η ανάγκη επίσπευσης υλοποίησης του επικείμενου προγράμματος Ειδικής Εκπαίδευσης, δεδομένου ότι η έως τώρα σημαντική καθυστέρησή της έχει στερήσει πολύτιμες δυνάμεις από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.
Η σχετική επιστολή  κατατέθηκε στις 27-07-2016 στην πολιτική ηγεσία και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ του Συλλόγου με τον Υπουργό Εργασίας  κατά την οποία εξηγήθηκε αναλυτικά το ζήτημα και ζητήθηκε η άμεση επίλυσή του.

2. Οριστικοποίηση της Ανακοίνωσης του Συλλόγου αναφορικά με τα δημοσιοποιημένα σημειώματα-σχόλια στη δικτυακή πύλη της Διαβούλευσης στο πλαίσιο της επαναξιολόγησης των δομών των οργανικών μονάδων της ΚΥ του Υπουργείου και του ΣΕΠΕ.

Κατατέθηκαν αναλυτικά τις θέσεις και οι προτάσεις όλων των παρατάξεων και συντάχτηκε η σχετική Ανακοίνωση με συμφωνία ΠΑΣΚ, ΔΑΚΕ. Η ΑΡΣΥ διαφώνησε στο  ζήτημα της αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου επιβολής προστίμων για την αδήλωτη εργασίας. Για το λόγο αυτό η ΑΡΣΥ θα εκδώσει ξεχωριστή  ανακοίνωση με τις θέσεις της. Το ΠΑΜΕ διαφώνησε στο σύνολο της Ανακοίνωσης.

Τέλος, κατά την ανωτέρω συνεδρίαση και στα πλαίσια των εναλλαγών των μελών της ΑΡΣΥ υπέβαλλε την παραίτησή του από μέλος του ΔΣ ο Νίκος Μποσινάκος και ανέλαβε στη θέση του η πρώτη αναπληρωματική από τον συνδυασμό της ΑΡΣΥ, Έλυα Κούρεντα.

28 Ιουλ 2016

Παλινδρόμηση είναι για το ΣΕΒ η επιστροφή στο καθεστώς των εργασιακών σχέσεων που ίσχυαν το 2009

Η επιστροφή του εργασιακού περιβάλλοντος στα προ του 2009 επίπεδα είναι στρέβλωση και επιστροφή σε μια αντιπαραγωγική κοινωνία κατά τον ΣΕΒ, όπως, καταγράφεται στο εβδομαδιαίο δελτίο για την ελληνική οικονομία. Για τον ΣΕΒ το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας είναι μόνο η μαύρη και αδήλωτη εργασία.

27 Ιουλ 2016

Ανοικτή Επιστολή του Συλλόγου προς την πολιτική ηγεσία για την Ειδική Εκπαίδευση των υποψήφιων Επιθεωρητών Εργασίας


Κύριοι,

Με την παρούσα επιστολή  επισημαίνουμε την αναγκαιότητα πραγματοποίησης της Ειδικής Εκπαίδευσης των υποψηφίων Επιθεωρητών Εργασίας από τις υπηρεσίες του Υπουργείου μας (ΚΥ και Σ.ΕΠ.Ε.), όπως αυτή προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και με επιτυχία υλοποιείται έως σήμερα. Παράλληλα, τονίζουμε την ανάγκη επίσπευσης υλοποίησης του επικείμενου προγράμματος Ειδικής Εκπαίδευσης, δεδομένου ότι η έως τώρα σημαντική καθυστέρησή της έχει στερήσει πολύτιμες δυνάμεις από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.

Στο σημείο αυτό θέλουμε να υπογραμμίσουμε για μία ακόμη φορά ότι είναι σημαντικό να υπάρχει ενημέρωση και συμμετοχή των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους για κάθε σοβαρό ζήτημα αναφορικά με τη δρομολόγηση δομικών αλλαγών ή την απώλεια αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο μας. Δυστυχώς, αν εξαιρέσουμε την περίπτωση της διαδικασίας για την επαναξιολόγηση των δομών των οργανικών μονάδων του Υπουργείου και του ΣΕΠΕ, όπου πράγματι έχουμε συμμετοχή των εργαζομένων, για τα υπόλοιπα θέματα, δημιουργούνται τετελεσμένα από την πολιτική ηγεσία χωρίς να υπάρχει η άποψη των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους.  

26 Ιουλ 2016

Το νέο ΔΣ της Ο.Σ.ΥΠ.Ε

Μετά την συνεδρίαση της 14/7/2016, το νέο ΔΣ της ΟΣΥΠΕ συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος:                            Ηλίας Κιούλος 
Α΄ Αντιπρόεδρος:                 Βασίλειος Κουλούρης 
Β΄ Αντιπρόεδρος:                 Ζωή Πάσιου 
Γεν. Γραµµατέας:                Ανδρέας Μίχος 
Αναπλ. Γραµµατέας:           Παντελής Παρασκευάς 
Ταµίας:                                Νικόλαος Μποσινάκος 
Έφορος Ειδ. Εκδηλώσεων: Αικατερίνη Ξυγκάκη 
Μέλη:                                  Γεώργιος Κοζυράκης 
                                            Αγγελική Κοµινέα 

Η εκλογή όλων υπήρξε ομόφωνη.
Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο νέο ΔΣ!

Κατά την συζήτηση που πραγματοποιήθηκε, ο εκπρόσωπος της ΑΡΣΥ  Ν.Μποσινάκος, εξέθεσε το σκεπτικό και τις προϋποθέσεις ενδεχόμενης συμμετοχής σε Διαπαραταξιακό Προεδρείο. 

Παραθέτουμε, το γραπτό κείμενο που κατατέθηκε στα Πρακτικά:

Η θέση της Αυτόνομης Ριζοσπαστικής Συνεργασίας Υπαλλήλων για την συγκρότηση του Προεδρείου της Ο.Σ.ΥΠ.Ε

15 Ιουλ 2016

Συνεδρίαση ΔΣ Συλλόγου-Τρίτη 19/7/2016

Tην Τρίτη 19/7/2016 και ώρα 10:00 πμ. θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που  στα γραφεία του Συλλόγου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:


  1. Διαμόρφωση θέσεων του Συλλόγου αναφορικά με την ειδική εκπαίδευση των Επιθεωρητών σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3996/11 και τον σχεδιασμό του γραφείου του Ειδικού Γραμματέα για πραγματοποίησή του στο ΕΚΔΔΑ.
  2. Λοιπά θέματα
Καλούνται οι συνάδελφοι να υποβάλλουν προτάσεις, παρατηρήσεις, απόψεις 


στο e-mail: arsy.yeka@gmail.com

Τι μαθαίνει κανείς

Με έκπληξη διαβάζουμε λοιπόν ότι το θέμα του ΟΠΣ ΣΕΠΕ έχει φτάσει πολύ ψηλά ........σε πρωθυπουργικό επίπεδο. Αυτά είναι, από συνάντηση σε συνάντηση τρώμε τον χρόνο .... και βλέπουμε....... 
Διαβάστε


"Είναι θέμα ημερών να ορισθεί το ραντεβού ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και τον Ειδικό Γραμματέα του ΣΕΠΕ κ. Γιάννη Σούκο.

Ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να έχει μία ολοκληρωμένη εικόνα για την λειτουργία αλλά και τα προβλήματα σε θέματα υλικοτεχνικής υποδομής που αντιμετωπίζει ίσως ο νευραλγικότερος δημόσιος φορέας του Ελληνικού επιχειρείν που αφορά τον έλεγχο της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

14 Ιουλ 2016

ΑΔΕΔΥ: Κάλεσμα σε συγκέντρωση και διαδήλωση αντίστασης και αλληλεγγύης, Πέμπτη 14/7

Η εκτελεστική επιτροπή της ΑΔΕΔΥ καλεί στη συγκέντρωση και διαδήλωση αντίστασης και αλληλεγγύης, που διοργανώνουν αντιρατσιστικές, προσφυγικές και μεταναστευτικές οργανώσεις, συλλογικότητες αλληλεγγύης στους πρόσφυγες και σωματεία, την Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2016 και στις 6:30 μ.μ. στην Ομόνοια. Θα ακολουθήσει πορεία προς το υπουργείο Εσωτερικών &Διοικητικής Μεταρρύθμισης (Γ.Γ. Μεταναστευτικής Πολιτικής), στη Βουλή και στα γραφεία της Ε.Ε.

13 Ιουλ 2016

Επιτελικά Στελέχη του δημοσίου μέσω του Εθνικού Μητρώου

Μόνο μέσω του Εθνικού Μητρώου Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης θα μπορούν να επιλέγονται Πρόεδροι, Διοικητές, Διευθύνοντες Σύμβουλοι, μέλη Διοικήσεων, γ.γ. κ.α.
Ο διορισμός τους θα διενεργείται από την Κυβέρνηση και θα γίνεται μόνο μέσω της παραπάνω διαδικασίας. Αυτό προβλέπεται νομο «Διαφάνεια, Αξιοκρατία και Αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης», 
Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο νόμος, συστήνεται και τηρείται ηλεκτρονικά από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, στο οποίο εντάσσονται υποψήφιοι/ες για την κάλυψη διοικητικών θέσεων αυξημένης ευθύνης.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας των εργαζόμενων στην Μαρινόπουλος ΑΕ

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν έξω από το υπουργείο Εργασίας ιδιωτικοί υπάλληλοι και εργαζόμενοι στην επιχείρηση «Μαρινόπουλος ΑΕ», στο πλαίσιο της τετράωρης στάσης εργασίας, από τις 8 έως τις 12 το μεσημέρι, στα καταστήματα και τις αποθήκες της εταιρείας
Aντιπροσωπεία εργαζομένων της Μαρινόπουλος συναντήθηκε με τον υπουργό Εργασίας Γιώργο Κατρούγκαλο. Οι εργαζόμενοι ζητούν ενημέρωση για τις εξελίξεις και διεκδικούν τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας τους, καθώς και την έγκαιρη καταβολή όλων των μισθών.

12 Ιουλ 2016

Δελτίο Τύπου της ΑΔΕΔΥ για τα δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το πρόβλημα των δανείων που έχουν ληφθεί τόσο από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, όσο και από Ιδιωτικές Τράπεζες, έχει φέρει σε αδιέξοδο χιλιάδες οικογένειες Δημοσίων Υπαλλήλων.
Η ραγδαία μείωση των εισοδημάτων των Δημοσίων Υπαλλήλων και των συνταξιούχων του Δημοσίου, καθιστούν πλέον δύσκολη έως αδύνατη την εξυπηρέτηση των συγκεκριμένων δανείων. Δάνεια, τα οποία συνεχίζουν ακόμα και σήμερα να επιβαρύνονται με τα τοκογλυφικά επιτόκια της τάξεως του 4,9 έως 6%, τη στιγμή που τα αντίστοιχα επιτόκια της αγοράς, είναι κάτω του 2%.
Δάνεια τα οποία χορηγήθηκαν στους Δημοσίους Υπαλλήλους, συναρτήσει του ύψους των αποδοχών του κάθε υπαλλήλου. Αποδοχές όμως τις οποίες το δημόσιο μείωσε μονομερώς την τελευταία 5ετία, παραβλέποντας ταυτόχρονα να προβεί και σε αντίστοιχη μείωση των δανειακών υποχρεώσεων των δανειοληπτών.

10 Ιουλ 2016

Συνεδρίαση για την συγκρότηση νέου ΔΣ ΟΣΥΠΕ

Στις 14 Ιουλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00΄θα πραγματοποιηθεί  στο γραφείο της Ο.Σ.ΥΠ.Ε., Συνεδρίαση με θέμα την Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου και την κατανομή αξιωμάτων σύμφωνα με το Καταστατικό, κατόπιν των αρχαιρεσιών του 12ου Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου της Ο.Σ.ΥΠ.Ε. της 24ης Ιουνίου 2016.

8 Ιουλ 2016

Συνεδρίαση ΔΣ της 30.6.2016.Την Πέμπτη 30/6/2016 και ώρα 11:30 πμ πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.

Συζητήθηκαν τα εξής θέματα :

1. Διαμόρφωση θέσεων του Συλλόγου αναφορικά με τα δημοσιοποιημένα σημειώματα-σχόλια στη δικτυακή πύλη της Διαβούλευσης στο πλαίσιο της επαναξιολόγησης των δομών των οργανικών μονάδων της ΚΥ του Υπουργείου και του ΣΕΠΕ.

6 Ιουλ 2016

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΕΝΩΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝΣυναδέλφισσα, Συνάδελφε,


Οι εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά μας Συμβούλια, που θα πραγματοποιηθούν τον Δεκέμβρη του 2016 είναι σημαντικές για το είδος και την ποιότητα της συμμετοχής μας ως υπαλλήλων σε μια σειρά διοικητικών διαδικασιών που αφορούν την υπηρεσιακή μας κατάσταση αλλά και την γενικότερη λειτουργία των Υπηρεσιών μας.

Τα Υπηρεσιακά Συμβούλια τα οποία θα συγκροτηθούν, με θητεία από 1/2017-12/2018 θα είναι τα πρώτα που θα κληθούν να φέρουν σε πέρας μεταξύ άλλων την διαδικασία κρίσεων για θέσεις ευθύνης σύμφωνα με τον πρόσφατο Νόμο 4369/2016. Επίσης, θα συμμετέχουν στις διαδικασίες κινητικότητας (μετατάξεις, αποσπάσεις, μεταθέσεις) που προωθούνται με σχετικά Σχέδια Νόμου που βρίσκονται σε δημόσια διαβούλευση. Τέλος, οι αιρετοί εκπρόσωποι που θα προκύψουν από τις συγκεκριμένες εκλογές θα συνεχίσουν να συμμετέχουν στα Πειθαρχικά Συμβούλια του Υπουργείου μας.

Οι αιρετοί εκπρόσωποι που θα αναδειχθούν από αυτές τις εκλογές θα εκπροσωπήσουν τους υπαλλήλους που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Ασφάλισης, την Γενική Γραμματεία Πρόνοιας, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και τα Προνοιακά Ιδρύματα. Συνολικά συμμετέχουν 2371 εκλογείς για το ΥΣ των μονίμων και 236 εκλογείς για το ΥΣ των ΙΔΑΧ από διαφορετικούς υπηρεσιακούς χώρους του Υπουργείου μας. Δυστυχώς, δεν έχει επιλυθεί το πρόβλημα της μη κατάρτισης Οργανισμών των Προνοιακών Ιδρυμάτων, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την εκπροσώπηση χιλιάδων εργαζομένων από ένα Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο που αγνοεί τις ειδικές συνθήκες και τα πραγματικά ζητήματα του καθε φορέα αντί για το ορθό, δηλαδή της συγκρότησης ξεχωριστών Υπηρεσιακών Συμβουλίων ανά Φορέα.

Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν σε περίοδο, κατά την οποία η Δημόσια Διοίκηση αποτελεί ξανά αντικείμενο πειραματισμών, με εφαρμογή διαδικασιών για αξιολόγηση, στοχοθεσία, με εισαγωγή νέων «ελαστικών μορφών εργασίας» στο πυρήνα της δημόσιας λειτουργίας και με γενικό κανόνα -που επιβάλλεται από τους Θεσμούς και τα Μνημόνια-την καθήλωση του μισθολογικού κόστους, δηλαδή το πάγωμα και τις περικοπές των αποδοχών μας. Σε αναμονή μάλιστα της εφαρμογής του δημοσιονομικού «κόφτη», ο οποίος αφορά πρώτα και κύρια περικοπές στον Δημόσιο Τομέα.

Η ΑΡΣΥ πιστεύει στην δύναμη και την αξία των της συμμετοχής και των συνεργασιών και απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους συναδέλφους για την συγκρότηση ενός Ανεξάρτητου Ενωτικού και Αντιπροσωπευτικού ψηφοδελτίου, απαλλαγμένου από μικροπολιτικές σκοπιμότητες και υπολογιστικές λογικές. Επιδιώκουμε την ουσιαστική ενδυνάμωση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων και την διεύρυνση των αρμοδιοτήτων τους σε θέματα που θα αφορούν συνολικά τη διοικητική διαδικασία και όχι μόνο την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων.

Επιζητούμε τη συμμετοχή συναδέλφων που με τη συμμετοχή και τη στάση τους, σε συνεργασία με το αγωνιστικό και διεκδικητικό συνδικαλιστικό κίνημα, θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των παθογενειών του παρελθόντος και θα δυναμώσουν τη φωνή των εργαζομένων σε όλους τους τομείς της Διοίκησης. Που θα λειτουργούν με διαφάνεια ενεργειών και δράσης με μοναδικό γνώμονα την υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων των συναδέλφων. Που θα συνεχίσουν το παράδειγμα ενός δημοκρατικού – συμμετοχικού πλαισίου τακτικής και έγκαιρης ενημέρωσης σχετικά με τις αποφάσεις και τις εν γένει ενέργειες των Υπηρεσιακών Συμβουλίων για όλα τα θέματα που δεν σχετίζονται με  προσωπικά δεδομένα συναδέλφων.

Συνεχίζοντας την πετυχημένη προσπάθεια του 2015, όταν το Ανεξάρτητο Ενωτικό Ψηφοδέλτιο επιλέχτηκε από την πλειοψηφία των συναδέλφων μας και οι συνάδελφοι Κώστας Τσατσούλης, Ελένη Νοδάρα (ως αναπληρωματική) και Νίκος Στάβερης στο ΥΣ των ΙΔΑΧ εκπροσώπησαν επί ενάμιση περίπου χρόνια επάξια, με εργατικότητα και αντικειμενικότητα το σύνολο των συναδέλφων, καλούμε ανοικτά και δημόσια όσους ενδιαφέρονται να συμβάλλουν σε μια νέα κοινή προσπάθεια.

Η ΑΡΣΥ θα υποστηρίξει την αποτελεσματική, δίκαιη και αντικειμενική εκπροσώπηση όλων των υπαλλήλων και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας έξω από παραταξιακές αντιλήψεις, πρακτικές και κατεστημένο, χωρίς κανένα διαχωρισμό, με διαφάνεια, λογοδοσία, ακεραιότητα και αξιοπρέπεια. Σκοπός μας να δοθεί βήμα και φωνή σε όλους τους συναδέλφους, ανεξάρτητα από την Υπηρεσία που υπηρετούν ή την συνδικαλιστική τους ένταξη, ώστε να μην μείνει κανείς χωρίς εκπροσώπηση στα Υπηρεσιακά Συμβούλια.


Καλούμε λοιπόν όσους και όσες ενδιαφέρονται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο Ανεξάρτητο Ενωτικό Ψηφοδέλτιο (τηλ. Επικοινωνίας: .6974737433,.(Κ. Τσατσούλης), 6973874740 (Ν. Στάβερης), 6945230105 (Ν.Μποσινάκος), 6976763827 (Στ.Παπαδημητρίου).                         Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι μέχρι την Παρασκευή 8 Ιουλίου.
3 Ιουλ 2016

Υποβολή υποψηφιοτήτων για Υπηρεσιακά Συμβούλια

Κοινοποιήθηκαν οι κατάλογοι εκλογέων και οι προσκλήσεις υποβολής υποψηφιοτήτων (προθεσμία υποβολής έως 10/7/2016)  για τις εκλογές των Υπηρεσιακών Συμβουλίων που θα πραγματοποιηθούν τον Δεκέμβριο του 2016 και των οποίων η θητεία θα διαρκέσει από 1/2017-12/2018. 


ΑΔΕΔΥ:Παλλαϊκό Συλλαλητήριο Τρίτη, 5 Ιουλίου 2016 Σύνταγμα, ώρα 7:00μμ


 Συμπληρώνεται ένας χρόνος από το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου, μια κορυφαία στιγμή των αγώνων ενάντια στις μνημονιακές πολιτικές των Κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σφραγίστηκε με τη σαρωτική νίκη του 61,3% υπέρ του ΟΧΙ ενάντια στη συμφωνία με την Τρόικα.
Ούτε η λυσσαλέα τρομοκρατική καμπάνια όλων των κυρίαρχων δυνάμεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου, ούτε οι απειλές για Grexit, ούτε τα αφεντικά που απειλούσαν με απολύσεις, οι τραπεζίτες που έκλεισαν τις τράπεζες, ούτε η υπονόμευση της Κυβέρνησης, κατάφεραν να φοβίσουν και να πισωγυρίσουν τον κόσμο. Το συγκλονιστικό ΟΧΙ των εργαζομένων, της νεολαίας και του λαού άνοιξε ένα βαθύ ρήγμα, έγινε πηγή έμπνευσης και αλληλεγγύης σε όλο τον πλανήτη. Έβαλε στο κέντρο της πολιτικής διαπάλης την ευρεία λαϊκή απαίτηση για μια άλλη πολιτική με κέντρο τις εργατικές και λαϊκές ανάγκες και δικαιώματα.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ μετέτρεψε το λαϊκό ΟΧΙ σε ένα ταπεινωτικό ΝΑΙ σε όλα. Κόντρα στη θέληση της συντριπτικής πλειοψηφίας υπέγραψε και ψήφισε μαζί με όλο το μνημονιακό μπλοκ το τρίτο μνημόνιο και στη συνέχεια, ψήφισε τη διάλυση του ασφαλιστικού, την ένταση της φορολεηλασίας, το υπερ-ταμείο ιδιωτικοποιήσεων και τον αυτόματο μηχανισμό περικοπής κοινωνικών δαπανών, μισθών και συντάξεων.

1 Ιουλ 2016

19ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας

Το πρόγραμμα του 19ου Αντιρατσιστικού Φεστιβάλ Αθήνας (εδώ)

Βία, δακρυγόνα, τραυματισμοί και προσαγωγές στη συγκέντρωση της ΒΙΟΜΕ

Πηγή: the press project.gr

Με χρήση βίας και χημικών αντιμετωπίστηκαν εργαζόμενοι της ΒΙΟΜΕ αλλά και πολίτες που βρέθηκαν το πρωί της Παρασκευής έξω από το υπουργείο Εργασίας και ενώ πριν από λίγη ώρα είχε ολοκληρωθεί συνάντηση με τους εκπροσώπους της αυτοδιαχειριζόμενης πλέον εταιρίας με την αναπλ. υπουργό, Ράνια Αντωνοπούλου.

Όπως συγκεκριμένα καταγγέλλει η Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης, οι άνδρες των ΜΑΤ επιτέθηκαν απρόκλητα στους διαδηλωτές που βρίσκονταν έξω από τον χώρο του υπουργείου χτυπώντας τους τα με τα κλομπς και πετώντας τους δακρυγόνα ενώ ταυτόχρονα δεν δίστασαν να προχωρήσουν και σε δυο προσαγωγές ατόμων τα οποία μάλιστα έφεραν εμφανείς πληγές αλλά και μώλωπες.

Λίγη ώρα αργότερα οι προσαχθέντες αφέθησαν ελεύθεροι, ωστόσο, άλλος διαδηλωτής που χτυπήθηκε από τους Αστυνομικούς διακομίστηκε με τραύματα στο νοσοκομείο για να δεχθεί τις πρώτες βοήθειες.

Οι συγκεντρωμένοι εξακολουθούν να παραμένουν έξω από το Υπουργείο Εργασίας ενώ για τις 18:00 της Παρασκευής έχει προγραμματιστεί νέα συγκέντρωση στο ίδιο σημείο με τους εργαζόμενους να απευθύνουν κάλεσμα σε Σωματεία αλλά και συλλογικότητες για συμπαράσταση στον αγώνα τους.


Αναλυτική και συνεχής ενημέρωση και οπτικοακουστικό υλικό στο: