28 Μαρ 2017

Ενημέρωση για τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου στις 22-03-2017


Στις 22 Μαρτίου 2017 και ώρα 12:00 στην αίθουσα του 4ου ορόφου του Υπουργείου Εργασίας στη Σταδίου 29 πραγματοποιήθηκε μετά από πρόσκληση του ΔΣ, Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Υπαλλήλων Υπουργείου Εργασίας.

Στη συνέλευση δεν υπήρξε απαρτία των ταμιακώς εντάξει μελών  και με συμφωνία όλων των παρατάξεων αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί ενημερωτική συζήτηση σύμφωνα με τα θέματα ημερήσιας διάταξης που ήταν:

α) Η απεργία – αποχή από την διαδικασία αξιολόγηση του Ν.4369/16 που προκήρυξε η ΑΔΕΔΥ
β) Το νέο οργανόγραμμα Υπουργείου και Σ.ΕΠ.Ε.
γ) Η διαδικασία καταβολής των εξόδων κίνησης.
δ) Η εφαρμογή των νέων πληροφοριακών συστημάτων στις υπηρεσίες.

Οι παρατάξεις που δραστηριοποιούνται στα συλλογικά όργανα του Υπουργείου (ΠΑΣΚ, ΑΡΣΥ, ΔΑΚΕ και Αγωνιστική Συσπείρωση-ΠΑΜΕ) τοποθετήθηκαν για όλα τα θέματα, υπήρξαν διαφωνίες και αντιπαραθέσεις αλλά και σημαντικές συγκλίσεις σε επιμέρους ζητήματα:

27 Μαρ 2017

Εξώδικη γνωστοποίηση της ΑΔΕΔΥ για την αποχή από την αξιολόγηση

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΤης Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της Ψύλλα αρ.2 και Φιλελλήνων, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
ΠΡΟΣ ΤΟ
1] Ελληνικό Δημόσιο, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών,
2] Υπουργείο Εσωτερικών,
3] Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης,

4] Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης,
5] Υπουργείο Εθνικής Άμυνας,

6] Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
7] Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
8] Υπουργείο Εξωτερικών,
9] Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
10] Υπουργείο Οικονομικών,
11] Υπουργείο Υγείας,

12] Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης
13] Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού,
14] Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
15] Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών,
16] Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής,

17] Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
18] Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

19] Υπουργείο Τουρισμού,
20] Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων,
21] Ένωση Περιφερειών Ελλάδος, όπως νόμιμα εκπροσωπούνται

*******
Κυρίες και κύριοι Υπουργοί,
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., αντιδρώντας στις εισαγόμενες με τις διατάξεις του 4369/2016 και τις διατάξεις της ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/750/οικ.32768 απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης ρυθμίσεις, που επιχειρεί να εφαρμόσει η Κυβέρνηση, αναφορικά με την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, η οποία συνδέεται ευθέως με την μισθολογική, βαθμολογική και υπηρεσιακή εξέλιξη των υπαλλήλων, με βάση τις Μνημονιακές Δεσμεύσεις (ν.4336/2015, 4354/2015, 4369/2016),
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
Μετά το πέρας τεσσάρων εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας μέχρι και τη λήξη της διαδικασίας αξιολόγησης, όποτε και εάν αυτή λάβει χώρα κηρύσσεται απεργία - αποχή όλων των υπαλλήλων, που καλύπτονται συνδικαλιστικά από την ΑΔΕΔΥ τόσο στα ως άνω αναφερόμενα Υπουργεία όσο και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, που εποπτεύονται από το Δημόσιο καθώς και στα Νομικά Πρόσωπα, που εποπτεύονται από τους ΟΤΑ α και β βαθμού, σε όλα τα επίπεδα αυτής και συγκεκριμένα από κάθε ενέργεια, που συνδέεται με την περιγραφόμενη στα άρ.14 επ. του ν. 4369/2016 διαδικασία.
Σημειώνεται, ότι η ως άνω αποχή των υπαλλήλων, που εκπροσωπούμε, από συγκεκριμένα καθήκοντα, προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευτεί από το αρμόδια Δικαστήρια (όλως ενδεικτικώς Δ.Εφ. 486/1995 κ.α.) και συνιστά απολύτως νόμιμη μορφή συνδικαλιστικής δράσης, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας.
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
Σας γνωστοποιούμε, ότι από την παρέλευση τεσσάρων εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας και μέχρι το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης, όποτε και εάν αυτή λάβει χώρα, κηρύσσουμε απεργία -αποχή από κάθε διαδικασία ή ενέργεια, που συνδέεται με τη διαδικασία αξιολογήσεως, παρέχοντας κατά τον τρόπο αυτό πλήρη κάλυψη στο σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων και εργαζομένων ιδιωτικού δικαίου, τους οποίους εκπροσωπούμε.
Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής επιδοτώ νομίμως την παρούσα προς ον αύτη απευθύνεται, προς γνώση του και δια τας νομίμους συνεπείας, αντιγράφων.
Αθήνα, 16/3/2017
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ


Συνεδρίαση ΔΣ ΟΣΥΠΕ 29/3/2017

Την 29 Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00΄, στο γραφείο της Ο.Σ.ΥΠ.Ε. θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Δ.Σ.  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:
  1. Εκτίμηση της κατάστασης και ενέργειες έπειτα από την Εξώδικη Γνωστοποίηση της ΑΔΕΔΥ για απεργία – αποχή από κάθε διαδικασία ή ενέργεια που συνδέεται με τη διαδικασία αξιολογήσεως.
  2. Αξιολόγηση Προσφορών για την ανακατασκευή και συντήρηση της Ιστοσελίδας της ΟΣΥΠΕ.
  3. Λοιπά θέματα.

21 Μαρ 2017

Η ενωτική συλλογική αντίδραση στα προβλήματα είναι ικανή να αλλάζει αποφάσεις

Σε συνέχεια προηγούμενης ανάρτησης μου κι εφόσον η τελική πρόταση οργανογράμματος συμπεριλαμβάνει την Περ/κη Δ/νση Ανατ. Αττικής έχω να πω τα εξής;
Σε αντίθεση με άλλες εποχές φαίνεται ότι η σημερινή πολιτική ηγεσία έχει ευήκωα ώτα στα αιτήματα μας.
Θυμάμαι στο πρόσφατο σχετικό παρελθόν πώς εν μία νυκτί στην κυριολεξία οι συνάδελφοι ΙΔΑΧ  τέθηκαν σε διαθεσιμότητα.Γενικότερα στο δημόσιο τομέα όλοι θυμόμαστε τις απολύσεις των καθηγητών στα ΕΠΑΛ, των καθαριστριών του Υπ. Οικονομικών, το κλείσιμο της ΕΡΤ.
Σήμερα κι ενώ στο προτεινόμενο οργανόγραμμα στη διαβούλευση προβλεπόταν συγχώνευση της Αν. Αττικής με την Δ/νση Αθηνών, μετά από σειρά επαφών και συναντήσεων με το γραφείο του Ειδικού Γραμματέα, η πρόταση άλλαξε.
Στο σχέδιο, που αποστέλλεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, η Δ/νση Αν. Αττικής παραμένει αυτοτελής.
Η γόνιμη κριτική, η παράθεση επιχειρημάτων και η συζήτηση στο φως χωρίς παρασκηνιακές διεργασίες  έδωσαν τη σωστή λύση.
Αξίζει λοιπόν να σημειώσουμε ότι η συλλογική προσπάθεια των συναδέλφων από την Αν. Αττική, οι οποίοι κατέθεσαν τα επιχειρήματά τους για να πείσουν για την ορθότηττα της πρότασης τους έπιασε τόπο.
Νομίζω ότι είναι ένα μήνυμα για όλους τους εργαζόμενους στο Υπουργείο Εργασίας.
Η ενωτική συλλογική αντίδραση στα προβλήματα είναι ικανή να αλλάζει αποφάσεις και να δημιουργεί τις προυποθέσεις για αποδοχή των αιτημάτων μας

Γιάννης Μιχάλας

20 Μαρ 2017

Διατηρείται τελικά η Περ. Δ/νση Ανατολικής Αττικής;Από αποκλειστικές πληροφορίες που έχουμε, στο τελικό οργανόγραμμα Υπουργείου και ΣΕΠΕ που αποστέλλει το υπουργείο μας στο υπουργείο εσωτερικών για έγκριση, περιλαμβάνετε η Περ. Δ/νση Ανατολικής Αττικής . Η διατήρηση της, που προέκυψε ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, είναι κάτι που μας χαροποιεί ιδιαίτερα.
Αυτή, συνάδελφοι είναι μια νίκη,  κυρίως των συναδέλφων, που με επιχειρήματα στοιχειοθέτησαν την ανάγκη ύπαρξης αυτοτελούς Περ/κης Δ/νσης στην περιοχή που υπηρετούν. Είναι και μια νίκη της παράταξής μας, που από την αρχή στήριξε το δίκαιο το αίτημα των συναδέλφων.

19 Μαρ 2017

Για την ανάγκη διατήρησης της αυτοτελούς Περ/κης Δ/νσης Αν. Αττικής


Την Παρασκευή 17 -3-2017 υπάλληλοι του ΣΕΑΤ Αν. Αττικής και οι τμηματάρχες του ΣΕΑΤ, ΤΕΕΣ Παλήνης, Άνοιξης και Λαυρίου είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε με τον  Ειδικό Γραμματέα του ΣΕΠΕ και τον νομικό του σύμβουλο προκειμένου να αναπτύξουμε τα επιχειρήματά μας για την ανάγκη ύπαρξης αυτοτελούς Περ/κης Δ/νσης στην περιοχή μας.

Η καταβολή των εξόδων κίνησης ως δημιουργική ανακρίβεια


Το τελευταίο διάστημα οι συνδικαλιστές της πλειοψηφίας ΠΑΣΚ - ΔΑΚΕ  του συλλόγου και της ομοσπονδίας στο Υπουργείο μας, με αφορμή την καθυστέρηση καταβολής των εξόδων κίνησης και προκειμένου να εξυπηρετήσουν την αντιπολιτευτική τους ατζέντα, έφτασαν στο σημείο όχι μόνο να ψεύδονται ανερυθρίαστα αλλά και να βάζουν σε κίνδυνο τις αποδοχές μας. Χαρακτηριστική είναι η στάση τους και η πρόσφατη ανακοίνωση που εξέδωσαν κατά πλειοψηφία και χωρίς την σύμφωνη γνώμη της ΑΡΣΥ για το θέμα των εξόδων κίνησης.

Προφανώς η μη έγκαιρη καταβολή κατά το μήνα Φεβρουάριο 2017 των εξόδων κίνησης, λόγω αλλαγής του κωδικού καταβολής τους, μας ανησύχησε όλους και προφανώς κάθε ενέργεια που θα οδηγήσει σε διακύβευση ή σε μείωση του ποσού που καταβάλλεται μας βρίσκει απολύτως αντίθετους.

Όμως οι ΠΑΣΚ-ΔΑΚΕ χωρίς να υπάρχει καμία συνδικαλιστική συναίνεση ή συνεννόηση και προσπαθώντας να δημιουργήσουν κλίμα έντασης προχώρησαν σε επικίνδυνες για τα συμφέροντα μας ενέργειες: α) διασπείροντας στους συναδέλφους ανακριβείς φήμες μείωση μέσω περαιτέρω κρατήσεων ή και εντελώς κόψιμο του εν λόγω ποσού β) προτείνοντας στη διοίκηση την καθυστέρηση – μπλοκάρισμα της πληρωμής για τουλάχιστον ακόμα ένα μήνα ως υποτιθέμενο μέσο πίεσης, και γ) εκδίδοντας μια ανακοίνωση - μνημείο ψεύδους.

17 Μαρ 2017

Γενική Συνέλευση Συλλόγου Υπαλλήλων Υπουργείου Εργασίας την Τετάρτη 22-03-2017


Την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017 και ώρα 12:00 θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Υπαλλήλων Υπουργείου Εργασίας στην αίθουσα εκδηλώσεων του 4ου ορόφου της ΚΥ του Υπουργείου στην Σταδίου 29 με τα ακόλουθα θέματα:

α) Προτεινόμενο οργανόγραμμα Υπουργείου και Σ.ΕΠ.Ε., β) Έξοδα κίνησης, και γ) Εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων.

Η ΑΡΣΥ καλεί όλους τους συναδέλφους - μέλη του Συλλόγου να συμμετέχουν ενεργά στη Γενική Συνέλευση ώστε να συζητηθούν και να παρθούν αποφάσεις για όλα τα σημαντικά θέματα που μας απασχολούν. 

Πληροφορίες σχετικά με την συμμετοχή και την κάλυψη εξόδων μετακίνησης: 

- Για τα μέλη του συλλόγου που υπηρετούν σε υπηρεσίες εκτός Αττικής και θα μετακινηθούν για την συνέλευση  η απουσία από την εργασία τους  είναι δικαιολογημένη. Το ίδιο ισχύει και για τους συναδέλφους εντός Λεκανοπεδίου όπου η αποχώρηση από την Υπηρεσία τους θα γίνει μετά τις 11:00 πμ.

- Ο Σύλλογος  θα συμβάλει μερικώς στα έξοδα μετακίνησης των συναδέλφων που θα μετακινηθούν από την περιφέρεια, δηλαδή θα καταβάλει το αντίτιμο του εισιτηρίου του ΚΤΕΛ με επιστροφή και μέχρι του ποσού των 40 ευρώ. Με κάθε άλλο μέσο μετακίνησης θα γίνει η ως άνω καταβολή με βάση πάλι το αντίτιμο του ΚΤΕΛ. Τα ποσά θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων με την προϋπόθεση ότι στη Γεν. Συνέλευση θα προσκομίσουν τα σχετικά παραστατικά.

Καλούνται οι συνάδελφοι να υποβάλλουν προτάσεις, παρατηρήσεις, απόψεις στο e-mail: arsy.yeka@gmail.com

15 Μαρ 2017

Συνιστά η απαγόρευση μουσουλμανικής μαντίλας σε χώρο εργασίας άμεση δυσμενή διάκριση;

Με δύο πολύ σημαντικές αποφάσεις του το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τοποθετήθηκε σήμερα αναφορικά με το ζήτημα της απαγόρευσης μουσουλμανικής μαντίλας σε χώρο εργασίας, και κατά πόσον η απαγόρευση αυτή συνιστά άμεση δυσμενή διάκριση.
Το Δικαστήριο της ΕΕ, ερμηνεύοντας τις διατάξεις της οδηγίας για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία (Οδηγία

14 Μαρ 2017

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑ


(...ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΨΙΜΟΥΣ ΘΙΑΣΩΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΣ)


Παρά τα όσα ευαγγελιζόταν προεκλογικά η σημερινή κυβέρνηση σχετικά με την Δημόσια Διοίκηση, η διαδικασία τοποθέτησης Προϊσταμένων στις νέες δομές (2 Δ/νσεις) της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας, από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου μαρτυρά παγιωμένες παλαιοκομματικές αντιλήψεις και συμπεριφορές. Παρά το γεγονός ότι η εν λόγω διαδικασία είναι νομότυπη, διότι έχει ως νομική βάση τον πρόσφατα ψηφισθέντα Ν. 4445/2016 με τον οποίο συστήνονται οι Δ/νσεις της Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής και Καταπολέμησης της Φτώχειας, αυτή παρεκκλίνει από τα προβλεπόμενα στο Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα (Ν.3528/2007) όπως ισχύει σήμερα με το Ν.4369/2016. Φυσικά, γεννάται το διαρκώς επίκαιρο-ειδικά στα μνημονιακά χρόνια ερώτημα «Τι ακριβώς και πώς ψηφίζεται στην Ελληνική Βουλή;»

12 Μαρ 2017

Θέματα Συνεδρίασης ΔΣ Συλλόγου στις 13-03-2017


  Την Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017 και ώρα 09:30 θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ του Συλλόγου με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

α) Καθορισμός λεπτομερειών της επικείμενης Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου, και

β) Αξιολόγηση της ενδεχόμενης διεκδίκησης των επιδομάτων εορτών και αδείας με πρωτοβουλία του Συλλόγου.Καλούνται οι συνάδελφοι να υποβάλλουν προτάσεις, παρατηρήσεις, απόψεις στο e-mail: arsy.yeka@gmail.com

8 Μαρ 2017

Οργανογράμματα διαδικασία διαβούλευσηςΤα οργανογράμματα έχουν μπει εδώ και μέρες στoν Δικτυακό Τόπο Διαβουλεύσεων  στην εσωτερική

Οταν οι γυναίκες μπήκαν στους εργατικούς αγώνες

Η Ημέρα της Γυναίκας θεσμοθετήθηκε σε ανάμνηση μιας μεγάλης απεργίας εργατριών στη Νέα Υόρκη, στις 8 του Μάρτη 1857.
Στη χώρα μας οι γυναίκες βρέθηκαν, από πολύ νωρίς, στην… πρώτη γραμμή του εργατικού κινήματος.
Στις 14 Απριλίου 1892 πραγματοποιήθηκε η πρώτη απεργία γυναικών, στη κλωστοϋφαντουργία των αδελφών Ρετσίνα.
Είκοσι χρόνια αργότερα, στις 3 Απριλίου 1912, έγινε στον Πειραιά μεγάλη διαδήλωση εργατριών κατά των διακρίσεων στον χώρο δουλειάς!
Στο μεσοδιάστημα, τον Νοέμβριο του 1908, η Αγγελική Παναγιωτάτου εκλέγεται καθηγήτρια του Πανεπιστήμιου Αθηνών.

7 Μαρ 2017

Ενημέρωση από τη συνεδρίαση ΔΣ Συλλόγου στις 03-03-17 και από την συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου στις 06-03-17.Την Παρασκευή 03-03-17 και ώρα 09:00 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του ΔΣ του Συλλόγου με θέματα ημερήσιας διάταξης α) τα έξοδα κίνησης των επιθεωρητών εργασίας και των υπαλλήλων που συνδράμουν στον έλεγχο και β) το σχέδιο νέου Οργανογράμματος Υπουργείου και Σ.ΕΠ.Ε.


Στη συνεδρίαση τα θέματα συζητήθηκαν διεξοδικά και αποφασίστηκε να ζητηθεί συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου για το θέμα των εξόδων κίνησης  και παράλληλα να προγραμματιστεί Γενική Συνέλευση του Συλλόγου στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα ώστε να συζητηθεί το θέμα του Οργανογράμματος αλλά και όλα τα άλλα τρέχοντα θέματα που έχουν προκύψει κατά την παρούσα χρονική περίοδο.


Η συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 06-03-2017 κατά την οποία το ΔΣ του Συλλόγου ζήτησε να ληφθεί κάθε μέριμνα και να γίνει κάθε ενέργεια ώστε να συνεχίσει απρόσκοπτα και χωρίς προβλήματα η καταβολή των εξόδων κίνησης για την πραγματοποίηση των ελέγχων του Σ.ΕΠ.Ε. με τη διαδικασία που γίνονταν έως σήμερα. Ο Γενικός Γραμματέας δεσμεύτηκε για την απρόσκοπτη καταβολή των εξόδων κίνησης και την λήψη όλων των σχετικών υπηρεσιακών αποφάσεων ώστε να επανέλθει η προηγούμενη και πιο ενδεδειγμένη διαδικασία καταβολής. Επίσης διαβεβαίωσε ότι τα έξοδα κίνησης του μηνός Φεβρουαρίου θα πληρωθούν κανονικά στις 13 του μήνα.


Μετά την συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα πραγματοποιήθηκε εκ νέου ΔΣ του Συλλόγου στο οποίο αποφασίστηκε η πραγματοποίηση Γενικής Συνέλευση του Συλλόγου στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα για την οποία θα υπάρξει ειδική Ανακοίνωση – Ενημέρωση προς του συναδέλφους.

1 Μαρ 2017

Θέματα συνεδρίασης ΔΣ Συλλόγου στις 02-03-2016


Την Πέμπτη 02-03-2016 και ώρα 10:30 θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ του Συλλόγου με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

α) Έξοδα κίνησης, και 

β) Σχέδιο νέου οργανογράμματος του Υπουργείου.


Καλούνται οι συνάδελφοι να υποβάλλουν προτάσεις, παρατηρήσεις, απόψεις στο e-mail: arsy.yeka@gmail.com