30 Νοε 2016

Ψηφίζουμε - Στηρίζουμε ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΕΝΩΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 
05-12-2016

Προετοιμασία χριστουγεννιάτικης παιδικής γιορτής ΣυλλόγουΌπως κάθε χρόνο ο Σύλλογος Υπαλλήλων Υπουργείου Εργασίας προετοιμάζει την διοργάνωση της ετήσιας παιδικής εορταστικής εκδήλωσης για επ' ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων. 

Για την καλύτερη προετοιμασία της παρακαλούνται οι συνάδελφοι – μέλη του Συλλόγου Υπουργείου Εργασίας, που τα παιδιά τους είναι γεννημένα από το 2002 έως και σήμερα, ή πέτυχαν στα

28 Νοε 2016

Δευτέρα 05-12-16, Εκλογές Υπηρεσιακών Συμβουλίων Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Ψηφίζουμε - Στηρίζουμε 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΕΝΩΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

Συναδέλφισσες,-Συνάδελφοι,

Τη Δευτέρα 05-12-2016 (στην ΚΥ του Υπουργείου, Σταδίου 29, 4ος όροφος) ολοκληρώνεται η ψηφοφορία για την εκλογή των αιρετών εκπροσώπων μας στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Οι εκλογές αυτές είναι σημαντικές για το είδος και την ποιότητα της συμμετοχής μας ως υπαλλήλων σε μια σειρά διοικητικών διαδικασιών που αφορούν την υπηρεσιακή μας κατάσταση αλλά και την γενικότερη λειτουργία των Υπηρεσιών μας.
Τα Υπηρεσιακά Συμβούλια τα οποία θα συγκροτηθούν, με θητεία από 1/2017-12/2018 , θα έχουν να επιτελέσουν ένα κεντρικό ρόλο στη δημόσια διοίκηση:
·   Θα είναι τα πρώτα που θα κληθούν να φέρουν σε πέρας την διαδικασία κρίσεων για θέσεις ευθύνης σύμφωνα με τον πρόσφατο Νόμο 4369/2016,
· Θα διεκπεραιώσουν το σημαντικό θέμα της αναγνώρισης προϋπηρεσίας από τον Ιδιωτικό Τομέα.
· Θα συμμετέχουν στις διαδικασίες κινητικότητας (μετατάξεις, αποσπάσεις, μεταθέσεις).
Παράλληλα, οι αιρετοί εκπρόσωποι που θα προκύψουν από τις συγκεκριμένες εκλογές θα συμμετέχουν και στα Πειθαρχικά Συμβούλια του Υπουργείου μας.

Ανατροπή τι μέρα θα γίνουν στο υπουργείο μας οι εκλογές για τα υπηρεσιακά;

Στην τροποποίηση της απόφασης «Τρόπος, διαδικασία και προϋποθέσεις εκλογής των εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου», προχώρησε με απόφαση της που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη.Σύμφωνα με την απόφαση:
“Άρθρο 1.
Τροποποίηση της αριθ. ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/ 16-9-1988 (Β’ 684) απόφασης Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 «Τρόπος εκλογής» της αριθ. ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/16-9-1988 (Β’ 684) απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων που ορίζονται μέλη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται σε εργάσιμη ημέρα, κάθε δεύτερου έτους».

26 Νοε 2016

Πρόταση ΑΡΣΥ και Ανεξάρτητου Ενωτικού Ψηφοδελτίου για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια των Προνοιακών Ιδρυμάτων

Καταθέσαμε στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, συγκεκριμένες προτάσεις για την διευθέτηση του προβλήματος της εκπροσώπησης των συναδέλφων από τα Προνοιακά Ιδρύματα στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Υπενθυμίζουμε ότι αυτή τη στιγμή περισσότεροι από 2000 συνάδελφοι μας σε 12 Προνοιακούς Οργανισμούς με πλήθος παραρτημάτων το καθένα, εκπροσωπούνται μόνο στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείο μας. Είναι άδικο και εν τέλει αντιδημοκρατικό συνάδελφοι που ανήκουν σε αυτοδιοίκητα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με διαφορετικό εργασιακό, υπηρεσιακό, διοικητικό περιβάλλον από τον στενό Δημόσιο Τομέα, να εκπροσωπούνται στο Υ.Σ. από κοινού με τους υπαλλήλους της Κ.Υ του Υπουργείου μέσω 2 αιρετών. Η πρότασή μας είχε κατατεθεί σχεδόν από την στιγμή που ανέκυψε το πρόβλημα (τέλη 2014) και επανυποβλήθηκε σήμερα επικαιροποιημένη. Ευχόμαστε να εισακουστούμε και να μην χρειαστεί να επανέλθουμε...


Προτάσεις για το πρόβλημα της εκπροσώπησης στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των υπαλλήλων στα Προνοιακά Ν.Π.Δ.Δ.


Με το Ν.4109/2013 συγχωνεύθηκαν τα Προνοιακά Ιδρύματα της Χώρας σε 12 ΝΠΔΔ. Δυστυχώς, μια από τις σημαντικότερες εκκρεμότητες αυτής της συγχώνευσης, είναι το πρόβλημα της μη κατάρτισης Οργανισμών των Προνοιακών Ιδρυμάτων, το οποίο μεταξύ άλλων έχει ως αποτέλεσμα την εκπροσώπηση χιλιάδων εργαζομένων από ένα Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο (του Υπουργείου Εργασίας), που αγνοεί τις ειδικές συνθήκες και τα πραγματικά ζητήματα του κάθε φορέα αντί για το ορθό, δηλαδή της συγκρότησης ξεχωριστών Υπηρεσιακών Συμβουλίων ανά Φορέα. Η αδράνεια αυτή της Διοίκησης με διαχρονική ευθύνη όλων των πολιτικών ηγεσιών, έχει σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στους συναδέλφους μας στα Προνοιακά Ιδρύματα, καθώς εμποδίζονται πολλές υπηρεσιακές μεταβολές (π.χ μετάταξη σε ανώτερο κλάδο, αποσπάσεις κ.α). Οι εκπρόσωποι μας στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο έχουν επανειλημμένα επισημάνει το πρόβλημα και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν.
Η Αυτόνομη Ριζοσπαστική Συνεργασία και οι συμμετέχοντες στο Ανεξάρτητο Ενωτικό Ψηφοδέλτιο έχουν καταθέσει από το 2015 ολοκληρωμένη πρόταση σχετικά με το θέμα της εκπροσώπησης των υπαλλήλων από τα Προνοιακά ΝΠΔΔ στα Υπηρεσιακά Συμβούλια.
Επανακαταθέτουμε σήμερα στην πολιτική ηγεσία συγκεκριμένες προτάσεις προκειμένου να δοθεί άμεση λύση σε ένα απλό, με βάση την κοινή λογική- πρόβλημα:


Προτείνουμε στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου μία από τις εξής λύσεις:
α) Να προχωρήσει άμεσα στην συγκρότηση Υ.Σ. σε κάθε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε ένα κοινό Υ.Σ. για όλα τα Ν.Π.Δ.Δ. Κάτι τέτοιο άλλωστε προβλέπεται και στην § 1 του άρθρου 159 του Ν. 3528/2007: “1. Με απόφαση του οικείου Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστάται σε κάθε Υπουργείο ή Ν.Π.Δ.Δ. ένα Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Κατ` εξαίρεση επιτρέπεται η Σύσταση περισσότερων συμβουλίων όταν αυτό επιβάλλεται από ειδικότερους υπηρεσιακούς λόγους ή ειδικές συνθήκες.”. Περαιτέρω στην παρ. 3, προβλέπεται ότι: “Αν συσταθούν περισσότερα Υπηρεσιακά Συμβούλια στο ίδιο Υπουργείο ή Ν.Π.Δ.Δ., με την πράξη Σύστασης τους, καθορίζεται και η αρμοδιότητα καθενός από αυτά.” Στο Υπουργείο μας, μάλιστα, μέχρι το 2014 λειτουργούσε ξεχωριστό Υ.Σ. για το Σ.ΕΠ.Ε (με μειωμένες αρμοδιότητες), αλλά και τη Γ.Γ.Κ.Α. (με πλήρεις αρμοδιότητες).
Ή
β) Να προχωρήσει σε τροποποίηση της Υ.Α. 14497/Δ9.3735/29−03−2016 (ΦΕΚ 1066/Β/2016), όπως ισχύει για την συγκρότηση του Υ.Σ του Υπουργείου, ώστε να προβλεφθεί η συμμετοχή στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο αιρετών εκπροσώπων από το προσωπικό των ΝΠΔΔ, όταν εξετάζονται θέματα που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση υπαλλήλων των ΝΠΔΔ. ου Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Παρατίθεται η προτεινόμενη τροποποίηση στην Υ.Α:
Το εδάφιο 3 της παρ. Α να τροποποιηθεί ως εξής:
βα) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων και τους αναπληρωτές αυτών, οι οποίοι έχουν αναδειχθεί από τις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων όταν εξετάζονται θέματα που αφορούν το προσωπικό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Κεντρική Υπηρεσία, Σ.ΕΠ.Ε)
ββ) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων και τους αναπληρωτές αυτών, του προσωπικού των Ν.Π.Δ.Δ. του άρθρου 9 του Ν. 4109/13, όταν εξετάζονται θέματα που αφορούν το προσωπικό των Ν.Π.Δ.Δ. του άρθρου 9 του Ν. 4109/13.


Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό για την σωστή εκπροσώπηση αλλά και την ορθή αντιμετώπιση των αιτήσεων των συναδέλφων από τα Προνοιακά Ιδρύματα να πραγματοποιηθεί άμεσα μια από τις δύο παραπάνω λύσεις.
Ωστόσο, οριστική και πλήρη λύση στο πρόβλημα (αλλά και σε πλείστα άλλα οργανωτικά και λειτουργικά προβλήματα) θα δοθεί μόνο με την διαμόρφωση και έγκριση των Οργανισμών των Προνοιακών ΝΠΔΔ.

Πάγια θέση της Α.Ρ.Σ.Υ και του Ανεξάρτητου Ενωτικού Ψηφοδελτίου είναι, ανεξάρτητα από εκλογικούς και μικροσυνδικαλιστικούς υπολογισμούς, η εξασφάλιση σωστής αντιπροσώπευσης και ισότιμης αντιμετώπισης των συναδέλφων των Προνοιακών Ιδρυμάτων.

23 Νοε 2016

Ε. Αχτσιόχλου: Κεντρικός στόχος η αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας

Χθες στο ΣΕΠΕ είχαμε την τιμητική μας...... 

Αναδημοσιευω από το ΑΠΕ-ΜΠΕ


Την έδρα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) επισκέφθηκε την Τρίτη η υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου. Την υπουργό υποδέχθηκε ο νέος Ειδικός Γραμματέας του ΣΕΠΕ,  Νάσος Ηλιόπουλος, ενώ το «παρών» έδωσαν οι αναπληρωτές υπουργοί, Θεανώ Φωτίου

22 Νοε 2016

Ενημερωτική απεργιακή Συνέλευση στο Υπουργείο ΕργασίαςΟ Σύλλογος μας, ενόψει της απεργίας της ΑΔΕΔΥ στις 24/11, θα πραγματοποιήσει απεργιακή συνέλευση την Τετάρτη 23/11, ώρα 1.00μμ.


Σας καλούµε να συµµετέχετε στην ενηµερωτική απεργιακή συνέλευση 
την Τετάρτη 23 Νοεµβρίου 2016 και ώρα 13:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του 4ου ορόφου, Σταδίου 29. 


  ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΔΕΧΘΟΥΜΕ 
ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ 

20 Νοε 2016

Ενημέρωση σχετικά με το Έκτακτο Συνέδριο της ΟΣΥΠΕ (9-10/11/2016)

Πραγματοποιήθηκε το διήμερο 9-10 Νοεμβρίου 2016, το Έκτακτο Συνέδριο της ΟΣΥΠΕ, στην αίθουσα του 4ου ορόφου της Κ.Υ (Σταδίου 29). 

Στο Συνέδριο συμμετείχαν οι 32 εκλεγμένοι Σύνεδροι από τα 3 Πρωτοβάθμια Σωματεία της Ομοσπονδίας (Υπουργείου Εργασίας, ΓΓΚΑ, ΜΤΠΥ). Δυστυχώς, δεν υπήρξε η προσδοκώμενη συμμετοχή -έστω για παρακολούθηση-από συναδέλφους εργαζόμενους στο Υπουργείο. Το Συνέδριο χαιρέτησε εκ μέρους της ΑΔΕΔΥ, το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, Δημ. Μπράτης.

Τα θέματα  που συζητήθηκαν και οι σχετικές αποφάσεις ήταν τα εξής:

17 Νοε 2016

Θέματα ημερήσιας διάταξης ΔΣ Συλλόγου στις 18-11-16
Την Παρασκευή 18-11-2016 και ώρα 10:00, στα γραφεία του Συλλόγου, θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ της ΟΣΥΠΕ με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1. Οργάνωση της γενικής ενημερωτικής συνέλευσης του Συλλόγου ενόψει της Απεργίας στις 24/11/2016.

2. Η εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΣΕΠΕ και η ανάγκη άμεσης συνάντησης του ΔΣ του Συλλόγου με τον νέο Ειδικό Γραμματέα και εν συνεχεία με την νέα Υπουργό.

3.  Συζήτηση για τη χριστουγεννιάτικη γιορτή.

Καλούνται οι συνάδελφοι να υποβάλλουν προτάσεις, παρατηρήσεις, απόψεις στο e-mail: arsy.yeka@gmail.com

Ενημέρωση για συνεδρίαση ΔΣ Συλλόγου στις 07-11-2016


 Στις 07 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στα γραφεία του Συλλόγου, πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ του Συλλόγου Υπαλλήλων Υπουργείου Εργασίας με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:


1. Οι εξελίξεις στην εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΣΕΠΕ, καθώς δεν έχει εκδοθεί καμία εγκύκλιος με την οποία θα δίνονταν οι αναγκαίες οδηγίες, διευκρινίσεις και κατευθύνσεις προς τους εργαζόμενους στο Σ.ΕΠ.Ε. για τη διάρκεια των περιόδων δοκιμαστικής και πιλοτικής λειτουργίας σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της πολιτικής ηγεσίας.

2. Η οργάνωση της χριστουγεννιάτικης παιδικής γιορτής έτους 2016.


Το συμβούλιο είχε σύντομη διάρκεια καθώς στις 13:00 την ίδια μέρα πραγματοποιήθηκε τελετής παράδοσης - παραλαβής στη νέα Υπουργό Εργασίας. Έτσι, η συζήτηση για το  δεύτερο θέμα αναβλήθηκε για επόμενη προγραμματισμένη συνεδρίαση.

Για το πρώτο θέμα αποφασίστηκε να υπάρξουν άμεσες ενέργειες του ΔΣ του Συλλόγου και συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία ώστε να δρομολογηθούν οι απαραίτητες ενέργειες, οδηγίες και αποφάσεις για την μετάβαση σε ομαλή λειτουργία του ΟΠΣ και τον καθορισμό επαρκών περιόδων δοκιμαστικής και πιλοτικής λειτουργίας σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της πολιτικής ηγεσίας.


15 Νοε 2016

Στα σπίτια των Αριστερών για κατ' οίκον περιορισμό;

Δεν είναι μόνο που απαγόρευσαν τις διαδηλώσεις αύριο στους πιο κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, δεν είναι που κλείνουν τους σταθμούς του Μετρό όπως έκανε ο Σαμαράς που τόσο

8 Νοε 2016

Όταν το θράσος περισσεύει...Mε ακόμα μία ανακοίνωση - μνημείο υποκρισίας και θράσους-- η ΠΑΣΚ συνεχίζει τον μονομέτωπο αγώνα της απέναντι στην ΑΡΣΥ.
Στην ανακοίνωσή της για τα υπηρεσιακά αφιερώνει ένα μεγάλο μέρος της σε λασπολογία απέναντι στην ΑΡΣΥ – ενώ φυσικά δεν βρίσκει ούτε μία λέξη να πει για τα συνεταιράκια της (λέγε με ΔΑΚΕ). Είναι προφανές ότι οι εκπρόσωποι του  παλιού και σάπιου συνδικαλιστικού κατεστημένου που είναι υπεύθυνο για την παρακμή του συνδικαλιστικού κινήματος, που ταύτισαν το συνδικαλισμό με μηχανισμούς προσωπικής ανέλιξης και τις θέσεις τους στα ΔΣ με γραφεία εξυπηρέτησης “ημετέρων” και υπόγειες συναλλαγές έχουν ένα εχθρό: το μοντέλο υγιούς συνδικαλισμού, με ανεξαρτησία, δημοκρατία,  διαφάνεια,  αγωνιστικότητα και αλληλεγγύη που υπηρετεί πιστά η ΑΡΣΥ.

Η Αχτσιόγλου ήρθε, ο Σούκος έφυγε

Λίγες ώρες μετά την ορκωμοσία της Έφης Αχτσιόγλου, ο ειδικός γραμματέας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), Γιάννης Σούκος, έστειλε την παραίτησή του στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, κάτω από το βάρος της κριτικής που άσκησαν στο πρόσωπό του μέλη του κυβερνώντος κόμματος και με τις δηλώσεις της, στήριξε εμμέσως η νέα υπουργός.  

Πρώτη προτεραιότητα θα είναι η ενίσχυση του ρόλου των ελεγκτικών μηχανισμών

Έκτακτο Συνέδριο Ο.Σ.ΥΠ.Ε (9-10/11/2016)

Την Τετάρτη 9/10 και την Πέμπτη 10/10/2016 (10πμ-4μμ) θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του 4ου ορόφου της Κ.Υ του Υπουργείου Εργασίας (Σταδίου 29), Έκτακτο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Υπουργείου Εργασίας (Ο.Σ.ΥΠ.Ε). Στο συνέδρθιο θα συζητηθούν τα εξής θέματα:
  • Αξιολόγηση δομών του Υπουργείου μας. Ζητήματα Αναδιοργάνωσης και οι εξελίξεις στη διαδικασία αναμόρφωσης του Οργανισμού
  • Τρόπος ορισμού των εκπροσώπων της Ομοσπονδίας μας σε συλλογικά όργανα και ομάδες εργασίας
  • Εργασιακές Σχέσεις
  • Διεκδικητικό Πλαίσιο Ο.Σ.ΥΠ.Ε
  • Πρόγραμμα Δράσης Ο.Σ.ΥΠ.Ε 2017
Το Συνέδριο,στο οποίο συμμετέχουν οι 32 εκλεγμένοι Σύνεδροι από τις αρχειρεσίες των 3 Πρωτοβάθμιων Σωματείων (Υπουργείου Εργασίας, ΓΓΚΑ, ΜΤΠΥ) είναι ανοικτό σε όλους τους συναδέλφους που θα ήθελαν να παρακολουθήσουν τις εργασίες του. 
Επίσης, έχει κληθεί εκπρόσωπος της ΑΔΕΔΥ.

Τα συμπεράσματα και οι προτάσεις του Συνεδρίου θα κοινοποιηθούν σε όλους τους συναδέλφους.


Οι σύνεδροι της Αυτόνομης Ριζοσπαστικής Συνεργασίας Υπαλλήλων 

Νίκος Μποσινάκος
Γιώργος Εμμανουηλίδης 
Σταυρούλα Παπαδημητρίου
Ελυα Κουρεντα
Πανωραία Ντάτη
Γιάννης Τοπαλιάν
Ειρήνη Φιλιππίδου

Παρακάτω το πλήρες πρόγραμμα του Συνεδρίου:

7 Νοε 2016

ΑΔΕΔΥ: Στάση εργασίας και συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τα δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

Ρυθμίσεις Στεγαστικών Δανείων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
ΑΝΘΡΑΚΕΣ Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ
Το επικοινωνιακό μπαράζ της Κυβέρνησης όλο το προηγούμενο διάστημα, ιδιαίτερα μετά τις ανακοινώσεις του ΚΥΣΟΙΠ (Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής) και του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, για δήθεν ρύθμιση των δανείων των Δημοσίων Υπαλλήλων, δεν μπορεί να κρύψει την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα λέει πως όχι μόνο αποδεικνύεται άνθρακες ο θησαυρός, αλλά αντίθετα οι προωθούμενες ρυθμίσεις του Ταμείου, οξύνουν το πρόβλημα των υπερχρεωμένων νοικοκυριών και βυθίζουν ακόμα περισσότερο στα χρέη τους Δανειολήπτες.
Το μόνο που κατάφεραν οι σχετικές ανακοινώσεις της Κυβέρνησης ήταν να σταθούν αφορμή ο χώρος του Δημοσίου να συκοφαντηθεί για άλλη μια φορά από ορισμένα μέσα ενημέρωσης και να δεχτεί τις γνωστές, απ’ την έναρξη των μνημονίων, επιθέσεις.
Η κατάσταση άλλωστε είναι δεδομένη και αποτυπώνεται στο αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει χιλιάδες δανειολήπτες Δημόσιοι Υπάλληλοι.

6 Νοε 2016

Θέματα ημερήσιας διάταξης συνεδρίασης ΔΣ Συλλόγου στις 07-11-2016
Στις 07 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στα γραφεία του Συλλόγου, θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ του Συλλόγου Υπαλλήλων Υπουργείου Εργασίας με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1. Τις εξελίξεις στην εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΣΕΠΕ, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί καμία εγκύκλιος με την οποία θα δίνονταν οι αναγκαίες οδηγίες, διευκρινίσεις και κατευθύνσεις προς τους εργαζόμενους στο Σ.ΕΠ.Ε. για τη διάρκεια των περιόδων δοκιμαστικής και πιλοτικής λειτουργίας σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της πολιτικής ηγεσίας.

2. Την οργάνωση της χριστουγεννιάτικης παιδικής γιορτής έτους 2016.

Καλούνται οι συνάδελφοι να υποβάλλουν προτάσεις, παρατηρήσεις, απόψεις στο e-mail: arsy.yeka@gmail.com

5 Νοε 2016

Ημερήσια Εκδρομή του Συλλόγου στη Λίμνη Δόξα στο Φενεό Κορινθίας


 
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Ο Σύλλογος Υπαλλήλων Υπουργείου Εργασίας θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2016 μια ημερήσια φθινοπωρινή εκδρομή στη Λίμνη Δόξα στο Φενεό Κορινθίας για τα μέλη του και τις οικογένειές τους.

Θα ξεκινήσουμε στις 08:00 από την οδό Πειραιώς 40 (στο παλιό Υπουργείου) και μέσω της Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου – Πατρών θα φτάσουμε έως το Κιάτο όπου και θα σταματήσουμε για πρωινό καφέ.

Στη συνέχεια θα ανεβούμε προς τη λίμνη Στυμφαλία όπου και θα επισκεφτούμε το Μουσείο Περιβάλλοντος του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας Πειραιώς.

2 Νοε 2016

ΟΣΥΠΕ: Ανοικτη επιστολή για το Οργανόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας

Αθήνα 1 Νοεμβρίου 2016

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ως γνωστόν οι Οργανισμοί των Υπουργείων αποτυπώθηκαν κανονιστικά στα αντίστοιχα Προεδρικά Διατάγματα του 2014. Για το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εκδόθηκε το Π.Δ.113/2014.

Όπως κατ’ επανάληψη έχουμε τονίσει, ο νέος Οργανισμός του Υπουργείου μας (με σημαντική μείωση των οργανικών του μονάδων, 40,8% στην Κεντρική Υπηρεσία και 24% στο Σ.ΕΠ.Ε.), ήταν αποτέλεσμα των μνημονιακών δεσμεύσεων που περιλάμβαναν μεταξύ άλλων την οριζόντια μείωση οργανικών μονάδων και το δραστικό περιορισμό των εργαζομένων στο Δημόσιο (Ν.4093/12).

Σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν.4178/2013 «Η οργάνωση και λειτουργία των Υπουργείων…καθορίζεται με τους Οργανισμούς……οι οποίοι καταρτίζονται, αντικαθίστανται ή τροποποιούνται με προεδρικά διατάγματα. Η κατάρτιση και τροποποίηση των Οργανισμών βασίζεται σε εκθέσεις αξιολόγησης των οργανικών μονάδων τους. Το νομοθετικό αυτό πλαίσιο γίνεται αποδεκτό και υιοθετείται και με το αριθμ.ΔΟΜ/Φ.20/οικ.21424/9-8-2016 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΑΔΑ:ΩΒΥΤ465ΦΘΕ-2ΞΠ) με βάση το οποίο συγκροτήθηκαν στα Υπουργεία Επιτροπές επαναξιολόγησης των δομών των οργανικών τους μονάδων.

Στο Υπουργείο μας, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συγκροτήθηκε ειδική ομάδα εργασίας για την επαναξιολόγηση των υφιστάμενων δομών του, στην οποία συμμετέχουν και εκπρόσωποί μας, οι εργασίες της οποίας -κατά πολιτική επιλογή- δεν φαίνεται να ολοκληρώνονται, καθόσον έχουν παγώσει από τον Ιούλιο.

Η Ομοσπονδία μας διατύπωσε με έγγραφό της που αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική διαβούλευση τις βασικές της θέσεις για το νέο Οργανόγραμμα. Ζητήσαμε κατ’ αρχήν να διατυπωθεί έγκαιρα και με σαφήνεια το όραμα της πολιτικής ηγεσίας σχετικά με το ποια πολιτική θα πρέπει να «υπηρετήσει» το νέο Οργανόγραμμα. Δυστυχώς, αντί απάντησης και μάλιστα όπως θα έπρεπε στο πλαίσιο της Ομάδας Εργασίας, ενημερωθήκαμε τυχαία, για παράλληλες με την διαδικασία εκπόνησης νέου Οργανισμού ενέργειες οργανωτικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, με τη σύσταση δύο νέων Επιτελικών Δομών (επιπλέον της υπάρχουσας που υπάγεται στο Γ. Γραμματέα), κάθε Υπουργός και Αναπληρωτής Υπουργός έχει στην αρμοδιότητα του μια επιτελική δομή και τη διαχείριση των αντίστοιχων κοινοτικών πόρων.

1 Νοε 2016

Ανακοίνωση ΟΣΥΠΕ για ΔΣ 21/10/2016, συνάντηση με ILO και συνάντηση με κα Φωτίου

Αναδημοσιεύουμε την Ανακοίνωση της Ομοσπονδίας μας σχετικά με την συνεδρίαση ΔΣ της 21/10/2016, την συνάντηση με κλιμάκιο της ΔΟΕ (ILO) στις 26/10 και την συνάντηση με την Αναπληρώτρια Υπουργό κα Φωτίου στις 7/10.

Αθήνα 31 Οκτωβρίου 2016       
                                                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
   Την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 13:00΄ πραγµατοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ο.Σ.ΥΠ.Ε. και των Προέδρων των Πρωτοβάθµιων Συλλόγων, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέµατα ηµερήσιας διάταξης:  

1. Οργάνωση Έκτακτου Συνεδρίου της Ο.Σ.ΥΠ.Ε. 
2. Προετοιµασία συνάντησης της Ο.Σ.ΥΠ.Ε. µε κλιµάκιο εκπροσώπων της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (∆ΟΕ). 

Αποφασίστηκε οµόφωνα  να συγκληθεί έκτακτο συνέδριο, καθόσον κρίθηκε επιτακτική ανάγκη να ληφθούν αποφάσεις σχετικά µε την αξιολόγηση των δοµών του Υπουργείου µας, τα ζητήµατα αναδιοργάνωσης και οι εξελίξεις στη διαδικασία αναµόρφωσης του Οργανισµού, και τη διαµόρφωση των θέσεών µας για τις εργασιακές σχέσεις.  Επιπλέον, στο Συνέδριο θα διαµορφωθεί το διεκδικητικό πλαίσιο και το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα δράσης της ΟΣΥΠΕ, καθώς επίσης θα συζητηθεί και αποφασιστεί ο τρόπος ορισµού των εκπροσώπων της Οµοσπονδίας µας σε συλλογικά όργανα και οµάδες εργασίας.

 Το έκτακτο συνέδριο θα λάβει χώρα στην Αθήνα, στις 9 και 10 Νοεµβρίου 2016, µε έναρξη των εργασιών ώρα 09.00΄, στη µεγάλη αίθουσα του 4ου ορόφου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Σταδίου 29), θα συµµετέχουν οι εκλεγµένοι σύνεδροι της ΟΣΥΠΕ από τα τρία πρωτοβάθµια σωµατεία µέλη της, και οι εργασίες του θα είναι ανοικτές για να τις παρακολουθήσουν όλοι οι συνάδελφοι.  

ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αναδημοσιευουμε το δελτίο τύπου της ΓΣΕΕ προς το παρόν χωρίς σχόλια . 

Τις θέσεις και τις προτάσεις της για την ουσιαστική καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας παρουσίασε εκ νέου η ΓΣΕΕ κατά τη διαδικασία της τριμερούς επικύρωσης του Οδικού Χάρτη για την αδήλωτη εργασία, που εκπονήθηκε με την τεχνική βοήθεια της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO).